Ceníky recyklace

Položkový ceník pro jednotlivé recyklační činnosti

STAVEBNÍ SUTĚ drcení 63,- Kč/t
třídení na tři frakce 24,- Kč/t
nakladač na vstupu 14,- Kč/t
nakladač na výstupu 10,- Kč/t
ASFALTY drcení 74,- Kč/t
třídení na tři frakce 24,- Kč/t
nakladač na vstupu 14,- Kč/t
nakladač na výstupu 10,- Kč/t
BETONY drcení do 400 mm 68,- Kč/t
drcení do 800 mm 92,- Kč/t
třídení na tři frakce 24,- Kč/t
nakladač na vstupu 14,- Kč/t
nakladač na výstupu 10,- Kč/t
KAMENIVO třídení na tři frakce 24,- Kč/t
nakladač na vstupu 14,- Kč/t
nakladač na výstupu 10,- Kč/t
SAMOSTATNÉ TŘÍDĚNÍ   35,- Kč/t
Přistavení kontejnerů Malý (4t, objem 3.5 m3) Velký (14t, objem 11 m3)
Stavební suť 1 250,- Kč 3 600,- Kč
Zemina a kamení 1 050,- Kč 3 100,- Kč
Nájem 50,- Kč 80,- Kč
Manipulace 0,- Kč 0,- Kč
Doprava do 10 km 0,- Kč 0,- Kč
Doprava Malý (4t, objem 3.5 m3) Velký (14t, objem 11 m3)
Manipulace 50,- Kč 80,- Kč
Cena 1km/20,- Kč 1km/31,- Kč

CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH

Ceny jsou stanoveny pro objem nad 10 000 t. Přinižším objemu účtujeme náklady na přepravu technologie.

Při větších objemech materiálu je dohodnuta smluvní cena.

Možnost smluvní ceny v závislosti na připravenosti vstupního materiálu.


Položkový ceník služeb (platný od 4.3.2008)

Recyklační poplatek při návozu materiálu k recyklaci základní cena - cena po slevě
čistý - kusovitost do 1600cm2, 40cm x 40cm
                 - bez příměsí dřeva, skla, plastů, železa a oceli
150 - 110*,- Kč/t bez DPH
čistý - kusovitost nad 1600cm2, 40cm x 40cm
                  - s 5% příměsí dřeva, skla, plastů, železa a oceli
190 - 140*,- Kč/t bez DPH
- železobeton nad 1600cm2, 40cm x 40cm
         - s 10% příměsí dřeva, skla, plastů, železa a oceli
220 - 170*,- Kč/t bez DPH
- zemina a kamení cena dle dohody 90 - 60*,- Kč/t bez DPH

* Cena po slevě dle množství a kvality


Prodej recyklovaných materiálů: recyklát cihelný, betonový, živičný a zemina

Práce nakladačem, přistavení kontejnerů nosnost 4t - 14t, objem 3,5 a 11 m3

Přejít na začátek stránky