Mobilní drtící jednotka RESTA DCJ 700x500 na přívěsovém podvozku

Mobilní drtící jednotka RESTA s čelisťovým drtičem DCJ 700x500 je sestavena z těchto hlavních částí: z násypky se sklopným zadním čelem a oběmi bočnicemi, vibračního podavače s přetřiďovací roštovou plochou, ocelového svařového rámu, přívěsového podvozku s ojetem (oko Φ 50),pohonné diesel centrály, drtiče poháněného elektromotorem, hydraulicky sklápěného pásu produktu a přetřídění, magnetického separátoru, pásové váhy v základním provedení, plechových krytů, skluzů, ochozu, uzamykatelné skříně na nářadí, elektrorozvaděče a potřebných elektrorozvodů.

Materiál určený ke zpracování je navážen kolovým nakladačem s šířkou lžíce do 2500 mm z navršené rampy vysoké cca 0,5 m do násypky jednotky. Z násypky je materiál podáván vibračním podavačem poháněným dvěma vibramotory přes kaskádový rošt se šterbinou 40 mm do drtiče. Odtříděný materiál propadává skluzem na pas produktu, nebo při zaklopení dopravníku propadává na pásový dopravník produktu, kterým je dopravován na zemní skládku, případně trojuhelník. Elektromotor drtiče, elektrobubny pásovných dopravníků a vibromotory jsou ovládány, jištěny a blokovány z elektrorozvaděče. Podáváné množství materiálu je plynule regulováno pomocí frekvenčního měniče změnou frekvence vibrací podavače, nebo nastavením nevývažků na vibromotorech. Obsluha jednotky je prováděna z pracovní plošiny. Pohon a řemenové převody jsou kryty plechovými otvíratelnými kryty. Zařízení umožňuje elektropohon kontejnerové řídící jednotky RESTA TK6. Jednotka je určena pro práci za běžných klimatických podmínek: -10°C až +35°.

Fotografie:

RESTA DCJ RESTA DCJ RESTA DCJ

Technická specifikace:

Zpracovávaný materiál: stavební suť, železobeton, beton, kamenivo, pouze nelepivý materiál do pevnosti tlaku 200MPa
Vstupní kusovitost materiálu: 500 mm
Násypka: zarovnaný objem 3 m3 opancéřovaná HARDOXEM 400, elektorhydraulicky sklopné čelo a obě bočnice násypky
Podavač: vibrační, 700 x 3000, ovládaný plynulou regulací rychlosti podávání frekvenčním měničem, vzhledem k povaze podávaného materiálu, dopadová plocha podavače je výměnná, 2ks vibromotory WEBAC
Štěrbina na přetřídění na podavači: 40 mm, výměnné roštnice, roštnice jsou odlévané z manganové oceli
Drtič: jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ 700x500, hydraulicky stavitelná štěrbina ručním hydrogenerátorem, rozsah stavění štěrbiny 30-70 mm, čelisti - slitinová manganová ocel, pojistná deska proti přetížení drtiče, výměnné vložky pro stavění drtiče
Ohýbač železa: ohýbač železa je umístěný na pohyblivé čelisti drtiče, ohýbá železné armatury obsažené v železobetonu a tím chrání gurtu vynášecího pásu před poškozením
Skluzy: skluz do drtiče, skluz předtřídění - materiál HARDOX 400
Výstup z drtiče: frakce materiálu od 0-50 mm až po 0-110 mm dle nastavené štěrbiny drtiče
Výkon: 30-60 t/h dle velikosti nastavené štěrbiny a povaze drceného materiálu
Elektrocentrála: zabudována v zařízení, motor PERKINS 75 kVA/DIN-A, 400 V/Hz, 1500 ot/min, výkonová rezerva pro připojení třídící jednotky Tk6
Instalované el. motory: elektromotor drtiče 37kW + elektromotor hydraulické stanice 1kW + elktromotor dopravníku produktu 3kW + elektrobuben dopravníku přetřídění 1.5kW, vibromotory podavače WEBAC typ VA46 2x2kW, magnetický separátor elektrobubnu 1,5kW, ovládací obvody zařízení 1kW = celkem 49kW
Výkonová rezerva pro případné připojení třídícího zařízení: (pro třídící zařízení Tk6)
60kW - 48kW = 12kW, zásuvka 5 kolík, typ 400 V, 63 A, umístěná v zadní části zařízení
Pohon drtiče: elektromotor 37kW, 400 V/ 50 Hz., rozběh hvězda-trojuhelník
Pásový dopravník produktu: šířka 650 mm, délka 7 m, pohon elektrobuben INTERROLL, hydraulicky sklopný elektrohydraulikou
Elektrorozvaděč: zabezpečen proti prašnosti, jsou z něj ovládány, blokovány a jištěny všechny pohony na zařízení, na rozvaděči je umístěn terminál pro komunikaci, hlášení intervalů údržby, hlášení poruchových stavů, při zapojení drtící jednotky v režimu blokace, v případě poruchy dojde k zastavení podávání materiálu a příslušných pohonů před místem vzniklé poruchy, režim deblok je používán především pro servisní činnost
Hydraulika: elektorhydraulická stanice pro sklápění dopravníků, obou bočnic a zadního čela násypky, hydraulické rozvody trubkami a hydraulickými hadicemi
Podvozek: automobilový přívěs, dvouosý, PANAV Senice, brzdy ABS, BOSCH, oje s okem 50 mm (typ spojovacího zařízení Třída D50-X), nápravy dvojmontáž, mechanické nohy pro ustavení, technické osvědčení (průkaz) malé a velké
Druh vozidla: Speciální přívěs
                  Mobilní recyklační zařízení
Tovární značka: RESTA
Typ: 700x500
Typ vozdila je schválený Ministerstvem dopravy a spojů
Maximální rychlost: 60 km/h
Ovládání: tlačítky v blokovací řadě, nebo dotykem na obrazovku zabudovanou v rozvaděči zařízení, popisky v českém jazyce, komunikace v českém jazyce
Magnetický separátor: typ WZPI-A-2-800R-EB, pernamentní magnet, pohon pásu elektrobubnem INTERROLL, umístěný nad dopravníkem produktu
Pásová elektronická váha: v základním provedení, komunikace výstupem na terminál zabudovaný v rozvaděči zařízení, komunikace terminálu v českém jazyce
Pásový dopravník přetříděného materiálu: šířka 500 mm, délka 2,5 m, pohon elektrobubnem INTERROLL, hydraulicky sklopný elektrohydraulikou
Celková hmotnost: 17 tun
Přejít na začátek stránky