Kontejnerová třídící jednotka RESTA Tk6

Třídící jednotka RESTA TK6 slouží ke třídění nelepivých materiálů se vstupní kusovitostí do 700 mm, jako např. stavebních odpadů, betonů, zeminy, přírodního kameniva či písku. Výstupem třídění jsou 3 frakce vytříděného materiálu, dle použitých sítových ploch třidiče. Čtvrtá frakce je nadroštná. Tato jednotka jde přímo naistalovat také za drtící jednotky RESTA pro třídění drceného materiálu na 3 výstupní frakce. Třídící jednotka se skládá z násypky s hydraulicky sklopným roštem, pásového podavače, dvousítného vibračního třidiče s kruhově eliptickým pohybem, s rozměrem síta 900 x 2200 mm, tří hydraulicky sklápěných pásových dopravníků, elektrického rozvaděče včetně rozvodů a potřebných konstrukcí. Uvedená zařízení jsou zabudována v kontejnerovém rámu.

Tříděný materiál je kolovým nakladačem zavážen na hydraulicky sklopný tyčový rošt násypky třídící jednotky. Na něm je oddělena nejhrubší frakce s kusovitostí nad 100 mm. Tato frakce se po sklopení tyčového roštu hydraulikou pomocí dálkového ovládání vysype zpět do lopaty nakladače. Materiál s kusovitostí pod 100 mm propadá tyčovým roštem do násypky, odkud je dávkován pásovým podavačem řízeným frekvenčním měničem na dvousítný třídič. Na něm je materiál tříděn na jednotlivé vytříděné frakce, které jsou odváděny trojicí pásových dopravníků na oddělené zemní skládky.

Pohon všech agregátů je elektrický 400 V, 50 Hz. Celkový instalovaný příkon je 11 kW. Připojení třídící jednotky k síti se provádí pomocí prostřednictvím elektrorozvaděče, umístěného v konstrukci rámu jednotky. Z elektrorozvaděče jsou všechny pohony ovládány, jištěny a blokovány. Pro napájení může být použito samotné elektrocentrály. Přepravu zařízení je možno provádět nosičem kontejnerů s hákovým natahováním. Výška oka od zěme je dle DIN 1570 mm, průměr oka 50 mma dle ČN je výška oka od země 1355 mm, rpůměr oka 40 mm. U obou norem je vnější rozteč lyžin 1065 mm. Příprava zařízení k přepravě, případně provozu, se sestává ze sklopení pásových dopravníků zabudovanou hydraulikou. Přeprava zařízení je také možná pomocí jeřábu a nákladního automobilu.

Fotografie:

RESTA Tk6 RESTA Tk6 RESTA Tk6 RESTA Tk6

Technická specifikace:

Zpracovávaný materiál: stavební suť, železobeton, štěrky, zemina, kamenivo, beton
Vstupní kusovitost: max. 700 mm - maximální rozměr jednotlivého kusu
Výstupní kusovitost: 1 frakce nadroštná nad 100 mmm a dále 3 frakce z dvousítného třidiče (dle použitých sítových ploch)
Třidič: velikost sítové plochy 900x2200 mm, horní sítová plocha 40 mm příčně napínaná, spodní sítová plocha 16 mm harfová podélně napínaná, plynulá regulace frekvence třidiče frekvenčním měničem
Výkon: 30-70 t/h dle okatosti sít a povaze tříděného materiálu
Velikost násypky: objem 2 m3
Podavač: pásový šíře 800 mmm, délka 4600 mm, regulace prováděna řízením rychlosti podavače frekvenčním měničem, pohon elektrobuben INTERROLL 1.5kW, pásy hladké
Vynášecí dopravníky: elektrohydraulicky sklopné pro transport, pohon elektrobuben INTERROLL 1.5kW, pásy šíře 500 mm hladké
Pohon: 11 kW/400 V/50 Hz (síť nebo discentrála drtící jednotky), kabel s koncovkami
Kontejnerový nosič: DIN 30722 + hák s průměrem oka 40 mmm
Celková hmotnost: 6,2 tun
Přejít na začátek stránky